Postavim.sk
 

Nízkoenergetický dom

Nízkoenergetický dom alebo nízkoenergetický ekologický dom (skr. NED) je dom, v ktorom sa ročne na zabezpečenie tepelnej pohody spotrebuje 15 až 50 kWh/m2 obývanej plochy.

Rozdelenie domov na bežný dom (súčasná výstavba), dom nízkoenergetický a pasívny dom vychádza z celkovej spotreby energie, uvádzanej v kW za rok.

Výška spotreby energií je ovplyvnená celkovou vnútornou vybavenosťou, zohrievaním vody, kúrením atď. Okrem toho spotreba energie domu závisí najmä od materiálov použitých pri výstavbe (tepelná izolácia, okenné otvory) spôsobu vetrania a v neposlednom rade zónovaním miestnosti.

Za nízkoenergetický dom sa nepovažuje hrubá stavba, v ktorej boli použité príslušné materiály. Súčasťou takéhoto domu sú aj ďalšie prvky a technológie, ktoré zvyšujú využiteľnosť stavby, napr. správne navrhnuté vykurovanie a odvetranie domu, technológie na získavanie energie ako zemné rekuperácia, kolektory, atď. Ďalšou dôležitou vlastnosťou nízkoenergetických budov je vetrotesnosť, z čoho vyplýva aj minimalizovaný počet otváraných okien.

Pasívne solárne zisky

Využívanie slnečnej energie je v nízkoenergetickom dome dôležitým prvkom pri výpočte energetickej bilancie. Slnečné žiarenie preniká cez zasklené otvory (okná, dvere, zimné záhrady) a energia vo forme tepla sa akumuluje vo vnútri domu. Ideálnym riešením je, keď sa na dané oslnené miesta použijú tmavé materiály s vysokou hustotou, ktoré dokážu najlepšie absorbovať slnečnú energiu. Napríklad tmavá dlažba sa cez deň pod vplyvom slnečnej energie zohreje a večer sála teplo, ktoré získala zo slnka.

Pasívne solárne zisky nemusia byt stále len výhodné v letnom období treba budovu chrániť pred prehrievaním. Na to môžu slúžiť rôzne lamely, exteriérové žalúzie, zásuvné steny, tesniace vrstvy v konštrukcii okna, previsy konštrukcie (konzoly, markízy), alebo aj zeleň vo forme listnatých stromov pred fasádou.

Konštrukcia NED

Dosiahnuť nizkoenergetický štandard sa dá z mnohých konštrukčných materiálov, od tehál, cez betón až po drevo. Vzhľadom na to, že nízkoenergetické domy sú zároveň aj ekologické stavby, preferujú sa obnoviteľné stavebné materiály, ktoré nezaťažujú životné prostredie a vytvárajú zdravú vnútornú klímu.

Drevostavby

Drevo patrí medzi najpoužívanejší materiál pri stavbe nízkoenergetického domu. Má ľahkú dostupnosť, je obnoviteľným zdrojom a stavby z dreva majú taktiež bohatú tradíciu nielen na Slovensku ale takmer v celej Európe. Moderné drevostavby (nízkoenergetické stavby na báze dreva) majú obrovskú popularitu v severských krajinách Európy ako aj v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku.

Životnosť týchto stavieb dosahuje dve až tri generácie, číže plnohodnotne spĺňajú potreby človeka.

Statické podmienky a normy sú pre všetky stavby rovnaké bez ohľadu na ich konštrukciu, preto tieto stavby spĺňajú všetky kritéria ako tehlové čí betónové domy. Každá stavba je predom staticky vyriešená a následné podľa navrhnutých prierezov konštrukcie postavená.

Pri procese výroby nevznikajú žiadne exhaláty a ďalšou výhodou je už spomínaná obnoviteľnosť. Dopad na životne prostredie je nízky.

Drevostavby majú optimálnu vnútornú vlhkosť a dostatočnú difúznosť obvodových stien vzhľadom na používané izolačné materiály(čadičová vata). Majú zdravú vnútornú klímu.

Väčšina drevených nízkoenergetických stavieb má prefabrikované (predvyrobené) prvky konštrukcie. Ide najmä o steny aj z oknami a podlahy. Tieto prvky sa po transporte na požadované miesto zmontujú. Tento spôsob výstavby ma výhodu v rýchlosti a nezávislosti vzhľadom na počasie. Výroba montovaných domov prebieha vo výrobných halách, murované a monolitické stavby je nutné stavať na mieste.

Betón

Betón sa v nízkoenergetických stavbách používa skôr výnimočné. Výhodou betónových konštrukcii je ich tvarovateľnosť pri procese návrhu, vysoká životnosť, zvukotesnosť a akumulačná schopnosť. Betón sám o sebe ma veľmi slabé tepelnoizolačné vlastnosti preto je potrebné tieto stavby dodatočné zatepľovať (respektíve použiť spôsob strateného debnenia kde debnenie bude zároveň tepelnou izoláciou).

Nevýhodou betónových stavieb je slabá difúzna priepustnosť obvodovej konštrukcie čo sa následné prejavuje na vnútornej pohode a hygiene bývania (vysoká vlhkosť, možná tvorba plesní). Ďalšia nepriaznivá vlastnosť je vysoká hodnota vyžarovanie radónu 226Ra betónových konštrukcii.

Dopad na životné prostredie je ďalším dôvodom prečo sú betónové domy v úzadí, 7 % celkového znečistenia zeme je spôsobené pravé výrobou cementu, ktorý je nenahraditeľnou súčasťou betónu. Náklady na odstránenie existujúcej betónovej stavby sú zároveň najväčšou položkou pri výstavbe novej.

Ďalšie (experimentálne) materiály

Nepálená tehla predstavuje v ekologickom koncepte úsporu energie, ktorá je potrebná pri jej výrobe.

Slama sa používa zväčša ako výplňový izolačný materiál vzhľadom na jej dostupnosť a cenu. Konštrukcia slamených domov je zväčša z dreva. Pri použití slamy ako samonosného materiálu je hrúbka stien neporovnateľné väčšia ako pri drevených stavbách.

Ďalšie prvky využívané v nízkoenergetických a pasívnych stavbách

Rekuperačná jednotka je prístroj využívajúci v zimnom období vnútorný vydýchaný teplý vzduch na ohrev exteriérového čistého ale chladného vzduchu. Až 60-70 % energie nepoužiteľného vydýchaného vzduchu sa pri tomto procese odovzdá čerstvému vzduchu.[2] Dom sa takýmto spôsobom vyvetrá bez otvárania okenných otvorov a teda z neho neunikne naakumulované teplo. Regulované vetranie takto šetrí náklady na vykurovanie domu.

Nízkoenergetický dom
Nízkoenergetický dom
Nízkoenergetický dom

Zoznam článkov


Kolaudácia - ako na to

Aby ste mohli po ukončení výstavby rodinného domu nehnuteľnosť riadne užívať je potrebné ju skolaudovať.

 

Výhody drevostavieb

Drevostavby nachádzajú širokú škálu uplatnenia, vďaka pokroku v tejto modernej technológii výstavby sa týmto spôsobom stavajú nielen rodinné domy a chaty, ale napríklad aj niekoľkoposchodové hotely. Takmer akúkoľvek stavbu možno teda postaviť z dreva.

Two by four

Stavby v systéme Two-by-four (stĺpikový) sú realizované priamo na stavebnom pozemku z drevených fošní a jedná sa o ľahký drevený skelet. Ide pravdepodobne o najpoužívanejší systém stavby sendvičových drevostavieb na svete. Pre stavbu sa používajú fošne rovnakej hrúbky, ale rozdielnej dĺžky a šírky. Kostru tejto drevostavby tak tvorí nosná drevená konštrukcia. V stenách sa ako výplň používa tepelná izolácia. Na izoláciu sa najčastejšie používa minerálna plsť, polystyrén, celulóza apod Izolačný systém býva nezriedka doplnený parozábranou.

 

Energetický certifikát

Energetický certifikát je dokument, ktorý hodnotí energetickú náročnosť budovy a skutočne spotrebovanej alebo odhadovanej energie spojenej s jej užívaním, t.j. energia na vykurovanie, vetranie, ohrev teplej vody, chladenie a osvetlenie.

Blower door test

BlowerDoor test (BDT), meranie vzduchovej priepustnosti budov alebo jej jednotlivých častí, lokalizuje vzduchopriepustné miesta v obalovej konštrukcii, ktoré zhoršujú kvalitu stavby a vnútornú klímu v budove, a umožní ich úspešné odstránenie.

 

Dispozície

Čo znamená 4+KK?

Nízkoenergetický dom

Nízkoenergetický dom alebo nízkoenergetický ekologický dom (skr. NED) je dom, v ktorom sa ročne na zabezpečenie tepelnej pohody spotrebuje 15 až 50 kWh/m2 obývanej plochy.

 

Rozdiel medzi hrubou stavbou, holodomom a stavbou na kľúč

Všetci snívame a túžime po svojom bývaní. Niekomu stačí byt, inému dom. Každý z nich má svoje výhody a je len na nás, čo si vyberieme. Samozrejme prihliadať musíme aj na finančnú stránku. Ak sa už ale rozhodneme postaviť si dom, mali by sme vedieť, čo to všetko obnáša a aké možnosti máme. Vyberať si môžeme z hrubej stavby, holodomu alebo domu na kľúč. Viete aké sú medzi nimi rozdiely? Ak nie, potom čítajte ďalej. Všetko potrebné sa dozviete na nasledujúcich riadkoch.

Ako v domácnosti znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody?

Ceny energie neustále stúpajú. Existuje celý rad možností, ako znížiť náklady na vykurovanie a teplú vodu, ktoré do veľkej miery zaťažujú domáci rozpočet. Sú medzi nimi jednoduché riešenia za málo peňazí i finančne náročnejšie opatrenia. Poradíme vám, ako vopred zistiť, či sa vám investícia oplatí, aby ste si mohli na základe toho stanoviť priority.